Sjørring Maskinfabrik 05 08 19 0032 (1)

Kvalitetschef
- til at drive og udvikle en mindre kvalitetsfunktion

 

Sjørring Maskinfabrik ønsker at styrke kvalitets- og miljøområdet markant, hvorfor du nu kan blive en del af et stærkt internationalt brand. Virksomheden har Europas største skovlproduktion og er blandt top-5 i verden, og du får således mulighed for at samarbejde med de største OEM kunder i verden. Du får en central rolle i en dygtig og motiveret organisation, hvor fokus blandt andet er på udvikling inden for digitalisering og automation og på at være førende inden for konfigurationsteknologi. 

 

Ansvarlig for kvalitets- og miljøsystemer
Du får ansvar for at udvikle og drive en mindre kvalitetsfunktion med fokus på processer i hele organisationen – og derudover også ansvar for miljøområdet. Du får desuden ledelsesansvar for to medarbejdere.

Dine primære opgaver er:

- Ansvarlig for at kvalitets- og miljøsystemerne altid opfylder kravene i henhold til DS/EN/ISO 9001, DS/EN ISO 3834-2, DS/EN ISO 14001

- Ansvarlig for måleteknikernes inspektion og kontrol samt indkøb og kalibrering af måleværktøj

- Rådgiver i alle kvalitetsmæssige spørgsmål

- Dialog med kunder vedrørende udfaldsprøver

- Udarbejde såvel interne som eksterne fejlrapporter

- Håndtering af reklamationer

- Opfølgning på kvalitetsscore for primære kunder samt gennemføre corrective actions

- Diverse rapportering internt som eksternt

- Sikre at den årlige plan for diverse interne audits bliver udarbejdet

 - Ansvarlig for at miljøledelsessystemet altid er ajourført, og at medarbejderne har adgang til den senest opdaterede miljøledelseshåndbog

- Identifikation af mulige miljøprojekter og indberetning til lokale miljømyndigheder

For at få succes i jobbet skal du kunne korrespondere direkte med kunderne. Derudover skal du sikre et velfungerende kvalitetssystem i SharePoint samt gennemføre re-certificering af ISO.

 

Erfaring med ISO-certificeringer fra større produktionsvirksomhed
Vi forventer, du har en teknisk baggrund, hvor uddannelsesretningen ikke er afgørende, men du skal være velbevandret i tekniske tegninger, tolerancer og generel måleteknik, herunder kalibrering og kontrol af måleværktøjer. Du har solid erfaring fra en større produktionsvirksomhed, hvor du med succes har gennemført ISO certificeringer. Det er vigtigt, du kan foretage en overordnet vurdering af såvel svejste som bearbejdede emner. Du forstår at kommunikere med kunderne og har politisk tæft og flair over for såvel egen organisation som eksternt. Din erfaring sætter dig i stand til at udarbejde oplæg til ledelsen samt sikre dokumentation og indberetning til offentlige myndigheder. Endelig kan du behandle klager og afvigelser i relation til miljø samt styre nyindkøb af miljøbelastende varer. 

Som person har du altid fokus på at forbedre tingene og viser vilje til at ville det, du sætter dig for. Du er bevidst om, at man opnår respekt via faglighed, og det er helt naturligt for dig at stikke en finger i jorden og lytte oprigtigt til dine kolleger, som i øvrigt sætter pris på åbenhed og selvironi. Din arbejdsstil er kendetegnet ved fokus på detaljen uden at miste det store overblik, så du kan træffe hurtige, men kvalificerede beslutninger og håndtere peaks i workload. Som leder evner du at sætte og forfølge mål på såvel kort som lang sigt samt at give plads og træde i karakter ved behov. Dine omgivelser oplever dig som en stabil, kontrolleret og social person, som altid agerer med en god portion jysk skepsis og en pragmatisk tilgang i relation til udvikling.

 

Faglig tung funktion med brede og vide rammer
Du tilbydes en faglig tung funktion, som har brede og vide rammer. Der er en god dynamik blandt dine kolleger, hvor alle er dedikerede og stolte af at arbejde med de største OEM’er globalt. Du får stor mulighed for at påvirke den strategisk positive opfattelse af Sjørring over for OEM via processer og kvalitetssystemer, hvor man tænker kvalitet i en bred ramme og ikke kun måleteknisk.

Arbejdssted: Sjørring

Kan du se dig selv i rollen som vores nye kvalitetschef?